Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vattenskyddsområden

Karlskoga försörjs med dricksvatten från Gälleråsen. Vid Gälleråsen finns ett vattenverk där råvatten från Timsälven förbehandlas. Vattnet infiltreras sedan i den naturliga grusåsen och pumpas efter drygt en månad upp ur marken som så kallat konstgjort grundvatten.

Huvudmannen för dricksvattenförsörjningen i kommunen har till uppgift att skydda tillgång och kvalitet på dricksvatten för nuvarande och framtida generationer. Genom att upprätta skyddsområde med tillhörande föreskrifter erhålls ett bättre skydd för dricksvattnet.

Gälleråsen har skydd - Timsälven saknar skydd

I dagsläget finns skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattnet i Gälleråsen medan ytvattnet i Timsälven helt saknar skyddsområde. Genom att revidera nuvarande föreskrifter samt fastställa skydd för ytvattentäkten förstärks skyddet för dricksvattenförsörjningen i Karlskoga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar om ansökan

De förslag till skyddsområde och föreskrifter som tagits fram av en arbetsgrupp och har varit på samråd och utställning ska Kommunfullmäktige besluta om att sända till länsstyrelsen i form av en ansökan om fastställande av vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen fastställer vattenskydd

Vattenskyddsområdet för Gälleråsen kommer slutligen att fastställas av länsstyrelsen i Örebro län. Eftersom vattenskyddsområdet för Timsälven berör flera kommuner kommer det att fastställas av länsstyrelsen i både Örebro och Värmlands län.

Uppdaterad 2018-03-29