Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Djurskydd och djurhållning

Du måste söka tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Tillstånd söker du hos kommunens myndighetsnämnd.

Djurskydd

På Länsstyrelsen finns djurskyddsinspektörer som arbetar med frågor rörande tillsyn av djur och djur som far illa. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av Länsstyrelsen.

Misstänker du att djur far illa eller har du frågor som rör tillsyn av djur ska du kontakta Länsstyrelsen.

Du kan nå djurskyddsinspektören i Örebro län på telefon: 010-224 81 60.
Vid brådskande ärenden under helger kontakta Polisen på telefon: 114 14.

Tillstånd djurhållning

Det krävs tillstånd från kommunens myndighetsnämnd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Detta finns reglerat i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna  för  Karlskoga  kommun.

Djurhållning kan också innebära att man bedriver miljöfarlig verksamhet. Exempelvis så måste gödselhantering ske enligt vissa regler.

Uppdaterad 2020-03-30