Till Karlskogas startsida

Vinterväghållning

Lederna har blivit saltade under natten. Övrig vinterväghållning pågår.

Prognos från SMHI: Natt mot torsdag/torsdag morgon faller yttemperaturen till minus och ishalka pga tillfrysning av våta vägar. Torsdag förmiddag stiger yttemperaturen till plus. Total snömängd mindre än 1 cm.

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.