Till Karlskogas startsida

River is och halkbekämpar

Under helgen har vi plogat, sandat och saltat i omgångar för att hantera snö och halka. Vi har även rensat brunnar från is.

Under måndagen fortsätter vi med flytt av snöhögar och snövallar med lastmaskin. Vi fyller även på våra lager med sand och salt. Vi fortsätter att isriva och rensar brunnar och vägtrummor från is.

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.