Till Karlskogas startsida

Sandning & översyn

Vi kompletteringssandar, isriver, tar en allmän översyn av våra vägar och försöker få bort vatten.

Vi tar bort nedkörda vägmärken.

Prognos från SMHI: Tisdag förmiddag, stigande ytor och halkrisken avtar. Milt, blåsigt och lite sol. Tidigt tisdag eftermiddag stiger yttemperaturen lokalt till omkring noll grader eller strax på plus. Sent tisdag eftermiddag faller yttemperaturen till minus, vilket ger tillfrysning av eventuellt blöta vägbanor och lokal ishalka. Från sent tisdag eftermiddag väntas även frosthalka. Tidig natt mot onsdag ishalka pga blöt nederbörd på kalla vägbanor och åter risk för ishalka.


Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.