Till Karlskogas startsida

Plogning pågår

Vi fortsätter ploga på vissa platser för att bredda gång- & cykelbanor.

Bortforsling av snön fortsätter.

Prognos från SMHI: Yttemperatur på minussidan. Ingen ny halka väntas fram till tisdag eftermiddag

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.