Till Karlskogas startsida

Sandning & bortforsling av snö

Kör bort snö och kompletteringssandar där det behövs. Fortsätter även med plogning för att rensa kanter på vissa platser.

Prognos från SMHI: Tidig natt kan möjligen även något lätt regn/snöblandat regn passera med liten risk för tillfällig ishalka, då luften är fuktigare under morgontimmarna även risk för lokal frosthalka

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.