Till Karlskogas startsida

Inför helgen

Våra entreprenörer fortsätter med att köra bort snö under helgen.

I övrigt fortsätter vinterväghållningen som vanligt där vi följer våra riktlinjer vid snöfall.

Prognos från SMHI: Yttemperatur på minussidan och tidvis risk för lokal frostutfällning under hela perioden. Senare under natten drar ett snöfallsområde in.

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.