Till Karlskogas startsida

Fortsätter med snöröjning

Vi fortsätter med att köra bort snö, isriva och kompletteringssandar där det behövs. Fortsätter även med plogning för att rensa kanter på vissa platser.

Prognos från SMHI: Yttemperatur på minussidan, med frostutfällning och frosthalka. Torsdag morgon och förmiddag risk för lätt regn eller blötsnö, då risk för lokal ishalka.

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.