Till Karlskogas startsida

Snömodd och halkbekämpning

Idag fredag och inför kommande helgdagar rensar vi upp på samtliga gång,- cykel- och mopedvägar, leder, vägar och villagator då det har bildats stora mängder snömodd. Troligtvis kommer vi sedan att behöva halkbekämpa efter det.

Kommande helgs prognos visar på nya snömängder men det är osäkert ifall det kommer ner som snö eller som regn. Nästa uppdatering av vägbloggen sker tisdagen den 2 jan 2024.

Vägbloggen

Vägbloggen ger aktuella rapporter om kommunens vägar, gator och platser under året. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vårt servicecenter på 0586-610 00.