Till Karlskogas startsida

Folkhälsokonferens 2024

Den 18 oktober 2024 genomförs Karlskoga och Degerfors lokala folkhälsokonferens Investera Mera. En konferens som i år genomförs för tjugoförsta året i rad, med syfte att fokusera och skapa förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen.

Dag: Fredag 18 oktober

Plats: Folkets hus, Degerfors
Begränsat antal parkeringsplatser, åk gärna kollektivt alternativt kom i tid för att hitta parkering.

Målgrupp för konferensen är politik, ledning, verksamma i kommun och region, polis, civilsamhälle. Länk till anmälan kommer efter sommaren.

Årets konferens

Årets folkhälsokonferens ska väcka åhörarnas kunskap och handling om ekonomiska aspekter på folkhälsa. Att vilja arbeta för att nå det långsiktiga målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa genom hela livet samt sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Målet med årets konferens är att lyfta den ekonomiska kopplingen till folkhälsa. Det är enkelt att beräkna vad investeringar och projekt kostar på kort tid, men vi behöver bli bättre på att lyfta ekonomiska effekter av främjande och förebyggande arbete, likväl som ohälsans och utanförskapets kostnader.

Årets föreläsare

  • Patrick Tornéus
  • Susanne Rolfner Suvanto
  • Ingvar Nilsson

Mer information och program för konferensen kommer i augusti. Vid frågor angående konferensen, skriv till: socialhallbarhet@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?