Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Tillgänglighetsredogörelse för Mina sidor

På Mina sidor finns kommunens alla e-tjänster samlade. Karlskoga kommun står bakom webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur våra e-tjänster i systemet Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen för Mina sidor drivs av den externa leverantören Nordic Peak/Visma. Leverantören säger att de strävar efter och arbetar för att tekniken i plattformen ska uppfylla WCAG 2.1 nivå AA.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen i dagsläget inte är helt tillgänglig. Se rubriken om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver nå innehåll från Karlskoga kommuns Open ePlatform som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka in en synpunkt till vårt servicecenter. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är du välkommen att kontakta servicecenter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Exempel på brister förenligt med lagkraven

  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • För användare som navigerar med tangentbordet saknas länk för enkel navigation mellan sidor.
  • I vissa fall uppfyller inte nedladdningsbara PDF-blanketter kraven för tillgänglighet.
  • Det finns vissa brister för skärmläsare, exempelvis vad gäller uppläsning av ikoner och felmeddelanden.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem allt eftersom vi upptäcker dem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av Karlskoga kommuns Open ePlatform.

Webbplatsen publicerades den 13 juni 2022.

Kontakta Karlskoga kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?