Till Karlskogas startsida

Ändra prenumerationer

Här kan du se vilka sidor du prenumererar på, förändra samt avsluta prenumerationen.

  • Fyll i din e-postadress, klicka på "Förändra prenumeration"
  • Du ser då lista över dina aktuella prenumerationer
  • Bocka för den/de sidor du vill avsluta din prenumeration på
  • För att bekräfta ändringen, klicka på "Spara förändringen"
  • Om du inte vill göra någon förändring, klicka på "Avbryt"

Hjälpte informationen på denna sida dig?