Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Trafikregler och säkerhet

Karlskoga kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen, bland annat genom att utforma stadens gator och trafikmiljöer på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi jobbar med hastighetsbegränsningar, hastighetssäkrade korsningar och gång- och cykelvägar separerade från biltrafiken.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi arbetar bland annat med följande trafiksäkerhetshöjande åtgärder:

  • Säkra skolvägar - vi bygger separerade gång- och cykelvägar, säkra överfarter mm
  • Sänkta hastigheter — i tätort där gående och cyklister rör sig tillsammans med fordon ska hastigheten inte överstiga 30 km/h.
  • Cirkulationsplatser — i en rondell är risken för att skadas allvarligt, betydligt mindre än i en vanlig fyrvägskorsning.
  • Information och påverkan — vi kan inte bygga bort alla trafikfällor, utan människan har ett stort ansvar för hur man uppträder i trafiken. Vi försöker därför vara med i olika sammanhang för att på så sätt påverka trafikanter att visa hänsyn i trafiken och tänka efter före.
  • Trafiksäkerhetsrådet — vi stöttar den ideella förening som arbetar för en säkrare trafikmiljö, genom att genomföra mörkerövningar, information i skolor, lyktgubbar med mera.
Uppdaterad 2020-05-08