Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Öppenvård för vuxna – Tellus

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 20 år som har ett spel-, alkohol- eller drogberoende.

Har du frågor om beroende är du välkommen att ringa oss. Du får då kontakt med någon av Tellus socialrådgivare. Med en socialrådgivare kan du diskutera om just dina funderingar och om vilka olika behandlingsalternativ som finns.

Socialrådgivaren kan erbjuda upp till tre rådgivande stödsamtal, antingen via telefon eller besök på Tellus. Du som söker kontakt naturligtvis kan välja att vara anonym. Tellus öppenvård vänder sig både till människor med ett alkohol- eller drogberoende och deras anhöriga.

Samarbete

På Tellus arbetar socialrådgivare, alkohol- och drogterapeut, en sjuksköterska och flera behandlingsassistenter. Tellus samarbetar med anhöriga, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, behandlingshem, beroendecentrum, frivården, närpsykiatrin och primärvården. Samarbetet sker alltid med tillstånd från personen själv.

Erbjuder flera stödformer

Tellus kan erbjuda flera former av stöd och behandling:

  • Alkohol- och drogproblematik
  • Spelprobelmatik
  • Anhörigstöd till de personer som vuxit upp med, lever med eller har en relation till någon med alkohol-, drog- eller spelproblematik

Tillsyn i boende

Är ett hembesök för att se över hur boendesituationen hos personen med drog- eller alkoholmissbruk fungerar.

Strukturerade stödsamtal

Samtalen fokuserar på beteenden hos personen med drog- eller alkoholmissbruk, förhållande till dennes livsmål och hur väl man tagit till sig strategier för ett alkohol- och drogfritt liv.

Öronakupunktur, NADA

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är öronakupunktur som används för lindring vid abstinens.

Lyftet – 12-stegsprogram

12- stegsprogrammet bygger på Anonyma alkoholisters program för tillfrisknande från alkoholism. Programmet baseras på abstrakta teorier och på tidigare medlemmar erfarenheter som lett till nykterhet. Enligt 12- stegsprogrammet behöver alla deltagare vara helt nyktra och drogfria under behandlingstiden.

Kontaktperson

En kontaktperson är personlig kontakt som stöttar vid samhällsorientering, att hitta ”nya sociala arenor” och att skapa nätverk.

Samtalsterapi

Kognitiv samtalsterapi är en samtalsform som bygger på aktuell forskning om hur människor tänker, känner och handlar. Samtalet förs i dialogform.

Alkohol- och drogtest

På Tellus finns en mottagning för alkohol- och drogtest. På mottagningen tas urinprov och utandningsprov. Vid misstanke om manipulerande urinprov, exempel vid utspädda prov så kan manipulationstest göras. Uppgifter som aktuell medicinering ska dokumenteras, ta därför med recept eller förpackningar till medicinen.

Kontakt

Telefonnummer: 0586-610 00
Uppge att du vill prata med en socialrådgivare

Uppdaterad 2019-02-06
Kontakt

Tellus, öppenvård
Telefon: 0586-610 20
08.00-16.00, måndag-fredag

Socialmedicinsk mottagning
Besöksadress:
Baggängsvägen 65

Öppettider:
Måndag- torsdag 09.30-11.45

Andra besökare använder porttelefonen.