Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vigsel, partnerskap

En borgerlig vigsel är precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande. Det är vanligt att par som har olika religioner eller som inte är religiösa väljer att gifta sig borgerligt.

För att ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ansökan görs på en särskild blankett som du kan ladda ner på Skatteverkets webbplats. Blankettens nummer är SKV 7880.

När hindersprövningen är klar skickar Skatteverket intygen "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" till er. Intygen gäller i fyra månader. De ska i god tid, senast en vecka före vigsel, lämnas eller skickas till kommunen.

Vigselförrättare

I Karlskoga kommun har vi fem vigselförrättare, där en av vigselförrättarna är finskspråkig. Kontakta någon av dem om du vill boka tid för vigsel.

Vigsel sker i Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 4 (annan plats kan förekomma efter särskild överenskommelse). Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Alla vigselhandlingar måste finnas hos  vigselförrättaren senast en vecka före vigsel.

Vittnen

Minst två vittnen ska närvara vid vigseln. Har brudparet egna vittnen ska namn och adress på dessa lämnas till vigselförrättaren samtidigt med intyget om hindersprövning. Saknar brudparet egna vittnen kan vigselförrättaren ordna det. Legitimation krävs av brudparet om de saknar egna vittnen. Vittnena ska ha fyllt 18 år.

Borgerlig vigsel utomlands

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter. På regeringens webbplats kan du läsa mer om vilka ambassader som har vigselrätt.

Gäller ett svenskt äktenskap utomlands?

Ett äktenskap som ingåtts enligt svensk lag är många gånger också giltigt i de flesta andra länder. När det gäller äktenskap som ingåtts mellan två personer av samma kön går det inte med säkerhet att förutse i vilken utsträckning ett sådant äktenskap kommer att erkännas i ett annat land.

Den som har ett särskilt intresse av att äktenskapet även gäller i ett annat land, exempelvis ett land där man är medborgare eller bor, bör kontakta det landets myndigheter för att få information om vilka regler som gäller där.

Uppdaterad 2019-05-20
Kontakt

Helena Frisk
Vigselförrättare
072-320 55 15

Marie-Louise Nauclér
Vigselförrättare
070-699 51 30

Birgitta Edström
Vigselförrättare
076-837 57 99

Anders Ohlsson
Vigselförrättare
anders.b.olsson@karlskoga.se
070-983 84 20

För finsktalande vigsel
Niina Slagner
Vigselförrättare
072-932 63 64

Relaterat

Skicka intygen till:

Karlskoga kommun
Vigselförrättaren
1. KS ledningskontor
691 83 Karlskoga