Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ditt eget ansvar

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer.

Svaga och utsatta får hjälp först

Vi som är starka och friska bör räkna med att samhällets resurser inledningsvis vid en kris kommer att användas i första hand för att hjälp svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Förmåga att hantera det osannolika

Det är naturligtvis svårt att vara helt beredd på det oväntade. Krisberedskap handlar om vår förmåga att, förebygga, motstå och hantera en kris. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

Du kan förbereda dig

Ju mer du kan om förutsättningarna som påverkar din vardag, jobb och semester, desto bättre förberedd är du om något oväntat inträffar. Varje kommun ska enligt lag göra till exempel risk- och sårbarhetsanalyser för att öka kunskapen om riskerna i den egna verksamheten.

Du har också ansvar för att ta reda på vad som gäller när du ska resa utomlands.

Instruktionsfilmer - tips på förberedelser

Korta instruktionsfilmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB med tips på förberedelser och många tips på hur du kan lösa olika situationer.

Filmerna är textade på lättare svenska om du klickar på textknappen.

Hemberedskap - kommunikation

Om det blir till exempel ett strömavbrott så kommer inte telefoner och internet att fungera.

Hemberedskap - mat

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller annan någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna något att äta.

Hemberedskap - värme

Om värmen inte funkar kan du få stora problem om du inte är förberedd. Din bostad blir kall på bara något dygn.

Hemberedskap - vatten

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så kan det bli så att du själv behöver ordna med dricksvatten. Vi visar också hur man rena vatten som man misstänker är förorenat.

Bra att ha hemma

 • Fotogenlampa och bränsle
 • Tändstickor
 • Stearinljus
 • Ficklampa
 • Batterier
 • Varma kläder och filtar
 • Vattendunkar
 • Husapotek
 • Radio med batterier, vev eller solceller
 • Extrabatteri mobiltelefonen
 • Hygienartiklar som kan användas utan vatten
 • Campingkök och bränsle
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Kontanter
 • Telefonlista med nummer till exempelvis anhöriga, sjukvård och räddningstjänst.
Uppdaterad 2018-04-09