Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Krisberedskap

Kommunen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa en tryggt och säker kommun.

Vid en kris har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen ska arbeta för att stärka samverkan mellan alla som ingår i krisberedskapen på lokal nivå, före, under och efter en kris. Under en kris ska Karlskoga kommun stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras.

Om beredskapen höjs ska vi leda och samordna all civil verksamhet i kommunen.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Uppdaterad 2018-04-09