Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nationella minoriteter i Karlskoga kommun i Karlskoga

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den första januari 2012. Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 

Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska minoritetsspråken.

Tillhör man någon av de nationella minoriteterna har man rätt att använda sitt språk i kontakt med myndigheterna.

Möjlighet att påverka

Grundskyddet (som gäller alla de fem nationella minoriteterna) innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken samt ge de nationella minoriteterna möjlighet att påverka i frågor som berör dem och samråda med dem.

Finskan, samiskan och meänkieli betraktas som språk med historisk geografisk bas och ska ges ett särskilt skydd inom så kallade geografiska förvaltningsområden.

Finskt förvaltningsområde

Karlskoga tillhör finskt förvaltningsområde sedan 2012 och därför har finskan särskilt starka rättigheter i kommunen.

Rättigheterna innebär bland annat att man har rätt att använda finska vid myndighetskontakter samt rätt att få både barn – och äldreomsorg på finska.
Man har även rätt att få beslut och motiveringar översatta till finska

Som ett led i detta har vi finsktalande kontaktpersoner i kommunen, information på finska på kommunens hemsida och vi arrangerar olika kulturarrangemang tillsammans med de finska frivilligorganisationerna.

Hur vill du att Karlskoga kommun ska förbättra sin service?

Vi vill gärna ha dina åsikter, tips och råd om hur vi kan bli bättre på service till de nationella minoriteterna. Synpunkterna kan till exempel lämnas via telefon, e-post eller via vår synpunktshantering Tyck om Karlskoga.

Självklart kan du skriva till oss på de nationella minoritetsspråken: finska, meänkieli, jiddisch, romani chip eller samiska.

Uppdaterad 2018-02-22