Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Diarium och postlistor

Kommunens handlingar är allmänna såvida de inte är arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga, hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän.

En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller liknande men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt bara om man har hjälp av något tekniskt hjälpmedel. Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen.

Öppna i eget fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2018-06-11