Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kontakta Karlskoga kommun

När du behöver svar på frågor om kommunens tjänster så kontaktar du kommunens servicecenter. Du kan kontakta dem på det sätt som du tycker är enklast, via telefon, mejl, sociala medier eller genom att besöka dem på Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus.

Kommunvägledarna svarar på dina frågor och har de inte svaret så ser de till att du kommer till rätt person inom kommunen. Har du en utsedd handläggare eller vet namnet på den du söker får du hjälp att komma i kontakt med denne.

Kontakt

Kontorstid: 0586-610 00

Dygnet runt: 0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.

Postadress: Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga

Öppettider:

OBS! Servicecenter kortar sina öppettider tillsvidare och håller öppet 07.30-16.00, helgfria vardagar.

Ordinarie öppettider: Måndag - fredag 07.30 - 17.00, helgfria vardagar.

Övriga kontaktuppgifter

Kommunledning / kommunalråd

Kommundirektör:
Johan Harryson
johan.harryson@karlskoga.se

Kommunstyrelsens ordförande
Tony Ring
tony.ring@karlskoga.se

Kommunikationschef: Viktoria Cassersten, 0586-618 15

Kommunledning 

Kommunalråd: Tony Ring, 0586-615 80
Kommundirektör: Johan Harryson, 0586-614 21

Förvaltningar

Folkhälsoförvaltningen
Förvaltningschef: Ulrika Lundgren, 0586-610 86
Förvaltningskommunikatör: Lena Edlund, 0586-612 67

Kommunstyrelsens ledningskontor
Kommunikatör: 0586-618 08
Webbredaktör: Maria Gunnarsson, 0586-610 22

Kultur- och föreningsförvaltningen
Förvaltningschef: Maria Motin (tf), 0586-611 48
Förvaltningskommunikatör: Daniel Cullberg, 0586-615 99  

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef: Eleonore Åkerlund, 0586-611 47
Förvaltningskommunikatör: Sandra Lund Hageräng, 0586-620 62

Skolförvaltningen
Förvaltningschef: Jan Strid, 0586-616 41
Förvaltningskommunikatör: Jessica Sjögren, 0586-612 77

Socialförvaltningen
Förvaltningschef: Helen Willyams 0586-612 33
Förvaltningskommunikatör: Kristina Dybeck, 0586-618 77

Skolförvaltningen

Förskola och grundskola
0586-615 01
bun@karlskoga.se

Gymnasium och vuxenutbildning
0586-610 92
gymnasienamnden@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35

Öppettider
Mån-tor 07.30-16.30, fre 07.30-15.00

Postadress
Karlskoga kommun
10. Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga

Politiskt ansvar
Barn- och utbildningsnämnden (Förskola och grundskola)
Gymnasienämnden (Gymnasium och vuxenutbildning)

Fler kontaktuppgifter till skolförvaltningen

Folkhälsoförvaltningen

0586-615 65
fkn@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35

Öppettider
Mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-15.00

Postadress
Karlskoga kommun
15. Folkhälsoförvaltningen
691 83 Karlskoga

Politiskt ansvar
Folkhälsonämnden

Fler kontaktuppgifter till folkhälsoförvaltningen

Kommunstyrelsens ledningskontor


0586-612 28
kommunstyrelsen@karlskoga.se

Besöksadress
Katrinedalsgatan 2-4

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30 - 17.00

Postadress
Karlskoga kommun
KS Ledningskontor
691 83 Karlskoga

Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen

Fler kontaktuppgifter till kommunstyrelsens ledningskontor

Kultur- och föreningsförvaltningen

0586-610 00 (växel)
kfn@karlskoga.se

Besöksadress
Centralplan 7

Postadress
29. Kultur- och föreningsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Politiskt ansvar
Kultur- och föreningsnämnden

Fler kontaktuppgifter till kultur- och föreningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kansli för två nämnder; myndighet- och samhällsbyggnadsnämnden

0586-610 00 (växel)
myndighetsnamnd@karlskoga.se
samhallsbyggnad@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35

Postadress
Karlskoga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Politiskt ansvar
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Fler kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

0586-610 00 (växel)
sn@karlskoga.se

Besöksadress
Baggängsvägen 65

Öppettider
Måndag-torsdag: 08.00-12.00 & 12.45-16.00
Fredag: 08.00-12.00 & 12.45-15.00

Postadress
Karlskoga kommun
Socialförvaltningen
691 83 Karlskoga

Politiskt ansvar
Socialnämnden

Fler kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Gör en orosanmälan

Tel: 0586-610 90

Fax: 0586-610 89

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.30-16.30
Fredag 08.30-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ta kontakt genom: 112

Du kan också skicka brev:

Mottagningsgruppen
22. Socialförvaltningen
Karlskoga kommun
691 83 Karlskoga

Hemvården - 0586-636 00

Om du till exempel är anhörig och behöver få tag på hemvårdspersonal under helgdagar eller vardagar efter klockan 16.00 ring Bergslagens räddningstjänst på telefonnummer 0586-636 00 så kopplar de dig.

Vårdboende eller annat särskilt boende

Se sida för respektive boende

Karlskoga bibliotek - 0586-618 80

Biblioteketlänk till annan webbplats

Strandbadet, Karlskoga badhus - 0586-612 20

Badhusets

Felanmäl vatten och avlopp, el och fjärrvärme eller stadsnätet till Karlskoga Energi & Miljö på telefon 0586-750 100 under deras öppettider.
Övriga tider ringer du journumret 0586-750 200.

Karlskoga Energi & Miljölänk till annan webbplats

Karlskogahem, efter kontorstid - 0586-350 00

Journummer till Securitas gällande Karlskogahems ärenden.

Karlskogahemlänk till annan webbplats

Viltvårdare, efter kontorstid - 070-687 37 74

Kommunens viltvårdare, Jan Lund, har jour dygnet runt, året runt.

Kontakta oss via telefon

För att nå en anställd inom kommunen så ring till Servicecenter på telefon 0586-610 00.

Du kan även prata med vår röststyrda telefonist på 0586-622 00. Tala om vem du söker, för- och efternamn, till exempel: "Per Persson". Du kan också söka på verksamheter till exempel bibliotek, vårdlag eller liknande.

Kontakta oss via e-post

Anställda inom kommunen har oftast en e-post som är uppbyggd efter principen förnamn.efternamn@karlskoga.se.
Vissa lärare har förnamn.efternamn@edu.karlskoga.se

Om du är osäker, så ring Servicecenter 0586-610 00 så hjälper vi dig.

Kom ihåg att allmän e-post till Karlskoga kommun är en offentlig handling.

Begravningsombud

Irene Tåkvist
Begravningsombud
076-849 08 19

Begravningsförrättare

Peter Krantz
Kommunal begravningsförrättare
070-416 15 56

För finsktalande begravning
Niina Slagner
Kommunal begravningsförrättare
072-932 63 64

Niina Slagner kan hålla begravningar på både finska och svenska.

Karlskoga kommun har fem vigselförrättare. En av dem är finskspråkig och kan hålla vigsel både på finska och svenska.

Kontaktuppgifter:

Helena Frisk
Vigselförrättare
072-320 55 15

Marie-Louise Nauclér
Vigselförrättare
070-699 51 30

Birgitta Edström
Vigselförrättare
076-837 57 99

Anders Ohlsson
Vigselförrättare
anders.b.olsson@karlskoga.se
070-983 84 20

För finsktalande vigsel
Niina Slagner
Vigselförrättare
072-932 63 64

Karlskoga kommuns notarius publicus är advokat Max Florenius.

E-post: contact@floco.se

Telefon: 070-680 05 68 eller 073-660 99 48

Besöksadress: Noravägen1, 691 53 Karlskoga

Ring för att boka tid för besök

Sedan 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt.

Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Uppdaterad 2020-10-07