Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Servitut, rättigheter och gemensamma anläggningar

Servitut

Ett servitut ger en fastighetsägare till en viss fastighet rätt att använda en annans fastighet på ett visst sätt. Servitutet kan till exempel ge rätten att använda en brunn på någon annans fastighet eller använda en utfartsväg som går över grannens mark. Det finns två former av servitut: officialservitut och avtalsservitut.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas i en lantmäteriförrättning, ofta i samband med en annan lantmäteriåtgärd som exempelvis avstyckning men kan även bildas som egen åtgärd.

Vill du bilda eller ändra ett officialservitut, ska du ansöka om åtgärden fastighetsreglering via blanketten Lantmäteriförrättning, ansökanPDF.

Vill du veta om din fastighet har något servitut eller har du andra funderingar kring ansökan går det bra att kontakta oss.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut bildas genom ett privat avtal mellan berörda parter. Dessa avtal kan se olika ut beroende på upplåtelsens art. Här är ett exempel på hur avtalet kan se utPDF

Ett avtalsservitut bör skrivas in i fastighetsregistret för att inte riskera att upphöra vid överlåtelse av fastigheterna. Detta sköter Lantmäteriet Fastighetsinskrivning som är en del av det statliga Lantmäteriet.

Gemensamhetsanläggning

När flera fastigheter är beroende av gemensamma anläggningar, såsom en väg, ett garage eller ledningar, kräver detta samordning i någon form. Syftet med att skapa en gemensamhetsanläggning är att reglera denna samverkan. Mer information om gemensamhetsanläggningar finns på statliga Lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats.

Ledningsrätt

Ledningsrätt bildas för allmänna ledningar. En ledningsrätt är likt ett servitut och ger ledningshavaren rätt att ha ledningarna på annans mark.

Ledningsrätt bildas i en lantmäteriförrättning där ett ledningsbeslut upprättas. I ledningsbeslutet anges bland annat ledningsrättens ändamål och dess läge på marken.

Uppdaterad 2019-04-16
Relaterat