Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Namnsättning, adresser och lägenhetsregister

Karlskoga kommun ger namn åt allmänna platser, gator och byggnader samt ansvarar för att adressinformationen uppdateras i ett landsomfattande register.

Karlskoga kommuns namnberedning består av tjänstemän och förtroendevalda med uppgift att bereda och lämna förslag i namnfrågor till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar i namnärenden.

Belägenhetsadresser

Adresserna som fastställs är belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats, oftast en entré på en byggnad. Posten beslutar om postnummer och postort.

Målet är att nya namn och entydiga belägenhetsadresser ska sättas så tidigt som möjligt, redan vid detaljplanarbetet eller i anslutning till bygglovet.

Karlskoga kommun ansvarar för att namn på allmänna platser, gator och
byggnader samt gatunummer registreras i det nationella adressregistret

Korrekta belägenhetsadresser är en av de viktigaste faktorerna för att information ska kunna knytas till en karta. Belägenhetsadresser har därför stor betydelse för att geografiska analyser och sökningar i geografiska informationssystem ska kunna göras. Men kanske viktigast av allt; en otydlig belägenhetsadress kan betyda att räddningstjänst inte hittar fram i samband med utryckning.

Lägenhetsregister

Kommunerna har uppdraget att ajourhålla och besluta om lägenhetsnummer i
lägenhetsregistret.

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnumren. På så vis blir det möjligt att framställa statistik om hushåll och bostäder på ett enklare och billigare sätt än med hjälp av de tidigare genomförda folk- och bostadsräkningarna. Alla lägenheter ska ha en unik adress, därför kompletteras folkbokföringen med ett lägenhetsnummer för alla personer som bor på en adress med mer än en lägenhet.

Statistik som ger kunskap om hur vi bor behövs för att få bra underlag för planering av vårt samhälle. Statistiken behövs på nationell och kommunal nivå för planering, resursfördelning, forskning med mera.

För att lämna uppgifter rörande ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus samt flerbostadshus inklusive specialbostäder, kontakta Servicecenter på telefon 0586-61000 eller e-post info@karlskoga.se.

Uppdaterad 2020-05-04