Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning kan t ex vara en väg eller brygga som nyttjas och sköts av flera fastigheter gemensamt.

Från och med 1 april följer lantmäterimyndigheten i Karlskoga Lantmäteriets taxa gällande avgifter vid lantmäteriförrättningar. Mer information om gällande taxa finns på Lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats.

Ansökan

En lantmäteriförrättning påbörjas genom att fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligt ansöker om lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

Ansökan om lantmäteriförrättning görs via denna blankettPDF.

Ansökan om lantmäteriförrättning via e-ansökan gör du via denna länk.länk till annan webbplats

När blanketten skrivits under ska den skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingarna som ska bifogas ansökan. Bifoga även gärna en karta där du ritat in den önskade åtgärden. Observera att ansökan inte kan skickas via e-post eller fax eftersom det är ett originaldokument som krävs.

Lantmäteriförrättningar:

  • Avstyckning
  • Sammanläggning
  • Ledningsförrättning
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Fastighetsbestämning
  • Anläggningsförrättning
  • Servitutsbildning
  • Med mera

Samtliga lantmäteriförrättningar beställs via blanketten Lantmäteriförrättning, ansökanPDF.

På statliga Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om vad de olika lantmäteriförrättningarna innebär.länk till annan webbplats

Möjligt att ansöka via e-tjänst
Från och med den 12:e september 2017 tar lantmäterimyndigheterna emot elektroniska ansökningar om lantmäteriförrättning, via en nyutvecklad e-tjänst.länk till annan webbplats I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka information om andra fastigheter för att kunna göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till hjälp finns en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter för att illustrera önskemål på bästa sätt. Inloggning, signering av ansökan och vidimering av eventuella bifogade handlingar sker med hjälp av e-legitimation.

Avgifter och exempel

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Karlskoga följer det statliga Lantmäteriets avgifter. Förrättningskostnaderna debiteras alltid. Om du vill veta vad just din förrättning kommer att kosta, vänligen kontakta då Karlskoga kommuns lantmäterimyndighet.

Uppdaterad 2020-07-06