Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Gränser

Är du osäker på var din fastighetsgräns går så finns det olika sätt vi kan hjälpa dig på.

Ett första steg kan vara att beställa en kartkopia från förrättningsakten då fastigheten bildades. Ofta kan det vara tillräckligt för att skapa klarhet i gränsförhållandena. Kartan visar var gränsmarkeringarna ska finnas och ofta även mått mellan dessa.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp med att lokalisera gränsmarkeringarna eller är gränsmarkeringarna borta kan du beställa en gränsutvisning. Vi hjälper dig då att söka och markerar gränserna med träläkt. Observera att dessa inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i många fall.

Beställning av gränsutvisning

Särskild gränsutmärkning

För att sätta ut nya gränsrör med rättsverkan kan ni ansöka om särskild gränsutmärkning. Detta är en förrättningsåtgärd men innebär inga ändringar i fastighetsindelningen.

Särskild gränsutmärkning kan bara göras där det är helt uppenbart vilket som är gränspunktens riktiga läge. Om det finns några som helst oklarheter måste man istället göra en fastighetsbestämning.

Beställs via blanketten Lantmäteriförrättning, ansökanPDF

Fastighetsbestämning

Genom fastighetsbestämning får man ett rättsligt avgörande av var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Beställs via blanketten Lantmäteriförrättning, ansökanPDF 

Uppdaterad 2018-08-27