Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fastighetsinformation och lantmäteriarkiv

Fastighetsregistret innehåller en mängd uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Lantmäterimyndigheten kan inom Karlskoga kommun svara på frågor som t ex:

  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur stor är min fastighet?
  • Berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • Har jag något servitut?
  • Vad innebär mitt servitut?

Fastighetsregistret består även av en registerkarta som redovisar fastighetsinformation med mera. Det är viktigt att du vet att registerkartan bara ger en grov översikt.

Kontakta Servicecenter om du vill göra beställning av information från fastighetsregistret

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. Idag är nästan alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet. Om du söker förrättningshandlingar före 1928 hittar du dem via statliga Lantmäteriets webbtjänst Historiska kartorlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 2018-08-27