Takaisin Karlskoga etusivulle

Karlskoga - vuoden ruotsinsuomalainen kunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on nimennyt Karlskogan vuoden 2024 ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi. Nimityksellä halutaan huomioida kunnan ansioitunut neuvonpito ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön kanssa.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on vuodesta 2011 lähtien nimennyt yhden suomen kielen hallintoaluekunnista. Vuoden ruotsinsuomalaisen kunnan nimityksellä on haluttu huomioida kuntien ansioita vuosittain vaihtuvilla painopistealueilla. Tämän vuoden vallinnassa on keskitytty kuntien ruotsinsuomalaisten kanssa käymien neuvonpitojen käytänteisiin.

Vuodesta 2019 lähtien kaikilla kunnilla on vaatimus laatia vähemmistöpoliittiselle työlleen tavoitteet ja suuntaviivat. Kuntien tulee käydä jäsenneltyä dialogia kansallisten vähemmistöjen kanssa siten, että vähemmistöillä on huomattava mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtajisto toteaa, että Karlskogan kunta on kehittänyt jäsenneltyä dialogia kuntansa kansallisen vähemmistön kanssa esimerkillisellä tavalla. Toivotamme kunnalle onnea jatkotyöhön, sanoo Markus Marttila, valtuuskunnan puheenjohtaja.

Perustelut:

Karlskogan kunta on käynyt neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa siitä lähtien kun se liittyi suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2012, ja neuvonpidon rakennetta on sittemmin kehitetty voimakkaasti.

Karlskogan kunta on saanut paljon huomiota mediassa poliitikkojen esitysten, hyväksyttyjen kansalaisehdotusten ja muodollisen neuvonpitomuodon ansiosta, toteaa Karlskogan kunnan vähemmistöstrategi Anne Ågren.

Aluksi kunnassa käytiin keskustelua vain muutamien ruotsinsuomalaisten edustajien ja kunnanhallituksen puheenjohtajan välillä. Ajan kuluessa kokouksiin liitettiin mukaan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja, ja nyt neuvonpitoihin osallistuu edustajia kaikista lautakunnista. Neuvosto on nimetty Ruotsinsuomalaisten neuvostoksi. Ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on myös mahdollisuus vaikuttaa kunnan eläkeläisneuvostossa, jossa sillä on edustus.

Ennen jokaista neuvoston kokousta kunnalla on yleiset avoimet kokoukset, joissa kerrotaan edellisen neuvoston tapahtumista sekä otetaan vastaan toiveita ja mielipiteitä seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

Tänä vuonna ehdolla oli 14 kuntaa, eikä valintamme ollut helppo. Muun muassa Håbon kunta oli vahva ehdokas, joka on kaikista pienen kunnan vaikeuksista huolimatta onnistunut saavuttamaan paljon lyhyessä ajassa. On kiinnostavaa nähdä, miten heidän ja Karlskogan työ kehittyy tulevaisuudessa, sanoo Markus Marttila.

Juhlatilaisuus pidetään 16. huhtikuuta Luulajassa, vuoden 2023 ruotsinsuomalaisessa kunnassa.