Takaisin Karlskoga etusivulle

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Miniprojekti: Kielituki suomenkielisille vanhuksille

Karlskogan kunnassa on 1. maaliskuuta lähtien ollut käynnissä miniprojekti, joka on suunnattu kunnan suomenkielisille vanhuksille. Hanke kestää aluksi kesäkuun loppuun.

Karlskogan kunnassa asuu paljon iäkkäitä ruotsin​​suomalaisia, jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa. Nämä vanhukset sijoitetaan eri hoitokoteihin Karlskogassa. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) 18 §:n mukaan on hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada palvelu ja hoito kokonaan tai olennaisilta osin, vanhustenhuollon puitteissa, suomea, meänkieltä ja saamea puhuvalta henkilökunnalta.

Suomen kielen hallintoalue antoi Niina Slagnerille tehtävän käydä kaikissa kunnan
hoito - ja hoivakodeissa ja keskustella sekä henkilökunnan että suomenkielisten vanhusten kanssa heidän tarpeistaan ​​ja toiveistaan, jotta Karlskogan kunta voi parantaa sekä asukkaiden että henkilökunnan kielitilannetta. Tehtävässä vierailtiin kuudessa eri hoito - ja hoivakodissa, yhteensä 16 eri osastolla.

Keskusteluissa kävi ilmi, että vanhukset halusivat suomalaista mediaa, osa ilmaisi myös, että he haluaisivat puhua suomea, mutta heillä ei ole ketään kenen kanssa puhua. Huomattiin myös, että moni ei halua vaivata, vaan sanoo, että ei tiedä mitä haluaisi.

Voitiin myös todeta, että suomenkielisen henkilöstön puute on suuri, ja siksi päätettiin tehdä miniprojekti, jossa käydään suomenkielisten vanhusten luona eri asuntoloissa.

Meidän on otettava vastuumme auttaa suomenkielisiä vanhempia suomen kielen kanssa. Lisäksi selvitämme, miten voimme kehittää suomalaista asumista Lötängenissä, sanoo aluejohtaja Maria Malmsten.

Kunnan vähemmistöstrategi huolehtii myös siitä, että asuntoloissa on suomalaisia ​​sanomalehtiä ja kirjoja niitä haluaville. Kunnan toimintakoordinaattori järjestää jo nyt erilaista toimintaa, joka liittyy Suomeen ja suomen kieleen.

Tänä päivänä meillä on Lötängenin hoito - ja hoivakodissa yksi täysin suomenkielinen osasto ja toinen osasto on työn alla.

Näen, että laatu suomenkielisille asukkaillemme kohoaa valtavasti, kun heillä on mahdollisuus sekä keskustella että tulla ymmärretyksi äidinkielellään. Meillä on tällä hetkellä Lötängenin hoito - ja hoivakodissa erittäin pätevä suomenkielinen henkilökunta, joka pystyy vastaamaan suomenkielisten asukkaittemme tarpeisiin. Tuntuu äärimmäisen hyvältä, että Niina Slagner käy läpi suomenkielisten asukkaittemme erilaisia ​​tarpeita. Tämä siksi, että pystymme jatkossakin työskentelemään sen eteen, että suomalaiset asukkaamme saavat vähemmistölain mukaisen avun ja tuen ja tuntevat olonsa turvalliseksi. sanoo yksikköpäällikkö Anne Larsson, joka vastaa Lötängenin hoito - ja hoivakodin suomenkielisistä osastoista

Tällä hetkellä suomenkielisten vanhusten luona käydään kerran viikossa. Jos tiedät jonkun, joka haluaisi vierailun, voit ottaa yhteyttä Karlskogan kunnan vähemmistöstrategi Anne Ågreniin.