Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Näringslivsorganisationer

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverat i arbetTimbankskompassenet kring näringslivet i Karlskoga kommun.

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverat i arbetet kring näringslivet i Karlskoga kommun.

Örebro Business Region

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

I verktyget Företagsresan kan du enkelt få information om att starta och utveckla ditt eget företag.

BRO - Business Region Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företagsresan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timbanken

Örebro Business Region har något som kallas Timbanken som är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på. Timbankskompassen ger dig vägledning.

Timbankskompassen Länk till annan webbplats.

Region Örebro län

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Deras uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. De arbetar bland annat med frågor inom Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering.

Regional utveckling, regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Möckelnföretagen

Målsättningen med företagarföreningen Möckelnföretagen är att via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk inom östra Värmland främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

Möckelnföretagen, mockelnforetagen.se  Länk till annan webbplats.

Marknadsplats Karlskoga

Marknadsplats Karlskoga jobbar för att utveckla en attraktiv mötesplats för handel, upplevelser och tjänster i Karlskogas stadskärna. Detta görs i samverkan med kommun, handel, fastighetsägare och övrigt näringsliv för att utveckla Karlskogas stadskärna till en attraktiv plats mötesplats.

Marknadsplats Karlskoga,  Länk till annan webbplats.marknadsplatskarlskoga.se Länk till annan webbplats.

Västra Bergslagens Industriförening, VBIF

Västra Bergslagens Industriförening, verkar inom Västra Bergslagen, med målet att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för större, tillverkande industriföretag inom regionen. Verksamheten i VBIF har koncentrerats till tre områden:

  • skola, utbildning och kompetens
  • företagsklimat, boendefrågor och boendeattraktivitet
  • innovationer och utveckling

Västra Bergslagens Industriförening, vbif.org Länk till annan webbplats.

Företagarna

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

Företagarna Länk till annan webbplats.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett unikt kommunsamarbete. Det är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Från Örebro län deltar Karlskoga och Örebro i samarbetet.

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Stockholm Business Alliance - SBA Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?