Till Karlskogas startsida

Växtriket 1 m.fl.

Ärendenummer

SBN 2023-00197

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse.
Längs Österleden (väg 243) cirka 1 km norr om E18 planerar Karlskoga kommun att planlägga ett nytt bostadsområde.

Planhandlingar

Synpunkter senast 28 mars 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Kommunledningskontoret
Samhällsledningsavdelningen
Katrinedalsgatan 2-4
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2023-00197 eller detaljplanenamn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?