Till Karlskogas startsida

Skadegörelse i aktivitetsparken innan den öppnat

Bilden är tagen i aktivitetsparken och visar delar av det gummiunderlag som förstörts efter att personer tagits sig in i parken och trampat i massan innan det härdat.

Bilden är tagen i aktivitetsparken och visar delar av det gummiunderlag som förstörts efter att personer tagits sig in i parken och trampat i massan innan det härdat.

Arbetet med Strandvallens aktivitetspark är i slutskedet och det är mycket som händer inne på området. Arbetsplatsen är inhägnad och avstängd med byggstaket, för att obehöriga inte ska kunna komma in på området. Trots det har personer tagit sig in i parken och orsakat omfattande skador.

Anledningen till att hägna in arbetsplatser är flera, dels för att det finns en skaderisk att som obehörig röra sig på en byggarbetsplats, dels för att undvika skadegörelse eller att saker förstörs inne på området.

Under de senaste dagarna har gummimassa lagts inne i aktivitetsparken, som sen ska fungera som fallskydd kring lekutrustningen. Tyvärr har alla delar av den nylagda gummimassan förstörts av att obehöriga har tagit sig in på området och trampat runt på ytorna innan de härdat.

Det är jättetråkigt att det blir förstört på det här sättet när vi lagt så mycket tid, energi och pengar på att skapa en plats som är till för alla, både besökare i Karlskoga och för de som bor här. När parken utsätts för skadegörelse på det här sättet så behöver vi lägga både mer tid och pengar på att färdigställa parken innan den kan öppnas upp, vilket vi i nuläget inte vet när det blir, säger Daniel Berg, projektkoordinator på Karlskoga kommun.

Det är inte första gången som parken har fått besök av personer som på kvällstid och under helger tagit sig in på det inhägnade området för att leka men också för att förstöra eller stjäla material.

Vi kan inte nog betona vikten av att respektera avstängningar med byggstaket runt arbetsplatser. De är till för att skydda allmänheten från att skadas men också för att göra det tydligt att obehöriga inte har på området att göra, avslutar Daniel Berg, projektkoordinator på Karlskoga kommun.