Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn 7-16 år

Grundskola

Alla barn i Sverige ska gå i grundskolan i nio år.  
Kommunen äger de flesta skolor,
men det finns också friskolor.
Elever och föräldrar får välja skola som barnet ska gå i.
Om du väljer en skola långt från där du bor
betalar kommunen inte skolresorna.

I Karlskoga finns 10 grundskolor
som kommunen ansvarar för.
Det finns 2 friskolor i Karlskoga,
en i Granbergsdal och en i Lonnhyttan.

Grundsärskola 7-16 år

Grundsärskolan är för elever som inte klarar att gå i grundskolan.
Eleverna är utvecklingsstörda.

Grundsärskolan ska lära ut samma kunskaper som grundskolan,
men på grundsärskolan kan eleverna få en utbildning
som passar dem bättre.

Fritidshem 6-12 år

Föräldrar som arbetar eller studerar
kan ha barn mellan 6 år och 12 år
på fritidshem före skoldagen och efter skoldagen.

Modersmålsundervisning

Många barn växer upp i familjer
som pratar flera språk.
Det första språk ett barn lär sig tala kallas modersmål.

Barn som kan tala sitt modersmål bra
får lättare att lära sig andra språk
och får också lättare att lära sig i skolan.

Karlskoga kommun kan ge undervisning i modersmål
för de barn som behöver det,
och om barnet vill ha modersmålsundervisning.

Om 5 elever i kommunen,
eller fler än 5 elever i kommunen,
behöver undervisning i samma modersmål
ska kommunen skaffa en lämplig lärare.
Ibland går det inte att hitta en lärare
som kan det aktuella språket.

Föräldrar kan prata med barnets rektor
om de vill att deras barn ska ha undervisning i sitt modersmål.

Vill du anmäla någon till modersmålsundervisning
eller har du frågor om modersmålsundervisning?
Då kan du ringa Karlskoga kommuns telefonväxel 0586-610 00.

Detta gäller för modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt ämne.
För att få modersmålsundervisning
ska eleven använda språket mycket.
Språket ska användas av eleven
varje dag eller nästan varje dag.
Uppdaterad 2017-03-20