Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Unik

UNIK står för Ungdomars nöjeskvällar i Karlskoga och är evenemang som riktar sig till ungdomar i årskurs 7-9.

UNIK är ett utökat samarbete från Drogfri skolavslutning. Denna satsning på drogfria evenemang påbörjades 2020 och har som plan att genomföra evenemang i samband med samtliga skollov. Evenemangen ser olika ut och anpassas efter årstid. Gemensamt för alla evenemang är att du som deltar måste uppvisa ett nyktert alkoholtest. Detta görs i anslutning till evenemangen, och sker vid utplacerade stationer där man ska Blåsa Grönt.

UNIK-kvällarna arrangeras för att kunna erbjuda ungdomar meningsfulla och roliga aktiviteter i samband med skollov. Inför varje UNIK-kväll kan ungdomar komma med förslag eller tycka till om vilka aktiviteter som ska erbjudas. Att få in ungdomars åsikter är en förutsättning för att kunna skapa attraktiva evenemang.

Kvällar i samband med att ungdomar går på lov ses som riskhelger för alkoholdebut. Genom att erbjuda drogfria arrangemang erbjuds ungdomar att kunna göra bra val och avstå alkohol.

Samverkan vid evenemangen

Folkhälsoenheten samordnar evenemangen. När evenemangen arrangeras samverkar flera andra verksamheter för att kvällarna ska upplevas attraktiva för ungdomarna, men även för att de ska känna sig trygga i sitt deltagande.

Polisen - är alltid påkopplad dessa kvällar och patrullerar i områdena. De är även med i planeringen för att se till att aktiviteterna arrangeras på ett tryggt och säkert sätt.
Socialtjänsten – är likt polisen med som en del i både planeringen samt finns tillgängliga under eventen.
Fritidsgårdarna Stacken och Skranta – har personal påkopplad som alltid arbetar dessa kvällar.

Personal som arbetar under UNIK-kvällarna har alltid direktnummer till polis och socialtjänst. I de flesta fall finns även ordningsvakter eller väktare med som extra stöd för säkerheten.

Bakom evenemangen finns en bred samverkan mellan;

Fritidsgårdarna Stacken och Skranta
Skolfritidsledare Bregårdsskolan
Kultur- och fritidsförvaltningen
Karlskoga Hem
Karlskoga folkhögskola
Österledskyrkans ungdomsledare
Baptistkyrkan
Karlskogaandan
Polisen
Socialtjänsten
Möckelnföreningarna
Nattvandrarna
RF Sisu Örebro län
Västra länsdelen mot droger
EST gruppen
Ungdomsfullmäktige samt referensgrupper med unga

Hjälpte informationen på denna sida dig?