Takaisin Karlskoga etusivulle

Nyt alkaa vuoden kyselytutkimus: Mitä vanhukset ajattelevat vanhustenhoidosta?

Sosiaalihallituksen lähettämä kysely on vuosittain tehtävä kysely, jossa selvitetään vanhusten käsitystä kotihoidon ja hoitoasuntojen laadusta.

Viikon 11 lopussa paperilomakkeita alettiin lähettää 65-vuotiaille tai sitä vanhemmille henkilöille, jotka ovat kotihoidossa tai asuvat erityisasunnossa Ruotsissa. Koska kyselyt lähetetään noin 220 000 henkilölle, voi kestää kaksi viikkoa ennen kuin kaikki kyselyt on ehditty lähettää ja posti on tuonut ne kotiin.

Kyselyn tarkoituksena on antaa yksittäisille vanhuksille ääni. Tarkoituksena on myös tarjota poliitikoille ja muille kuntien ja yritysten viranomaisille tietoa, jonka avulla he voivat kehittää vanhustenhoitoa vanhusten näkökulmasta katsoen.

Näiden kyselyjen kautta saamme kuitin siitä, mitä teemme oikein, mutta myös palautetta asioista, joiden parissa on vielä tehtävä töitä. Viime vuonna kävi ilmi muun muassa, että vanhukset viihtyvät hyvin ja kokevat hyvää kohtelua, luottamusta ja turvaa vanhustenhuollon henkilökunnalta", sanoo hoito- ja hoitokotien aluepäällikkö Maria Malmsten ja kotihoidon aluepäällikkö Edina Causevic.