Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 november 2019 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extern granskning av kontanthantering vid Motorsportveckan

Medd anledning av den polisanmälan som gjorts av Karlskoga Näringsliv och Turism AB beträffande grov förskingring anlitar nu Karlskoga kommun en extern part för att göra en fördjupad granskning kring kontanthanteringen vid Motorsportsveckan för åren 2017, 2018 och 2019.

- Efter att jag har tagit del av den ekonomiska redovisningen för Motorsportveckan 2017,2018 och 2019 så ser jag att det finns en anledning till att titta på hur rutinerna kring kontanthanteringen har hanterats inom projektet, säger Anna Ragén, kommunens aktieägarrepresentant.

- Det är viktigt för oss att säkerställa att allt har gått rätt till utifrån gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer när det gäller kontanthantering och redovisning av den samma, säger Anneli Bramvehl, ordförande för Karlskoga Näringsliv och Turism AB

Granskningen kommer att genomföras av kommunens upphandlade revisionsbolag KPMG. KPMG kommer utgå från följande kontrollfrågor:

  1. Beskriv bolagets rutiner kring kontanthantering av projektet ”Motorsportsveckan” under åren 2017-2019.
  2. Hur väl överensstämmer bolagets kontanthantering av projektet ”Motorsportsveckan” med kommunens riktlinje.
  3. Vilka eventuella brister finns hos bolagets kontanthantering av projektet ”Motorsportsveckan” och vilka risker medför dessa eventuella brister.
Uppdaterad 2019-11-08
Kontakt

Anna Ragén
Kommunens aktieägarrepresentant

070-555 48 19

anna.ragen@karlskoga.se

Anneli Bramvehl
Ordförande för Karlskoga Näringsliv och Turism AB

070-789 10 60
anneli.bramvehl@karlskoga.se