Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 september 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu startar arbetet med att bygga om busshållplatser längs E18

Kommande vecka startar arbetet med att bygga om/förbättra ett antal busshållplatser längs E18 mellan Karlskoga och Örebro. Det innebär bland annat att busshållplatsen vid Villingsberg kan öppna igen.

Strax före jul 2015 stängdes busshållplatsen vid Villingsberg, plus ytterligare två
hållplatser längs E18 mellan Karlskoga och Örebro, av trafiksäkerhets- och
arbetsmiljöskäl. Karlskoga kommun, Lekebergs kommun, Region Örebro län och
Trafikverket inledde omgående arbetet med att utreda vad som krävdes för att
busshållplatsen i Villingsberg skulle kunna öppnas igen. Samtidigt sågs
samtliga busshållplatser över vilket innebar att flera behövde förbättras för
att få acceptabel standard.

Trafikverket ansvarar för projektering och bekostar ombyggnationer när det gäller E 18 eftersom det är en nationell väg. Sammanlagt rör det sig om fem hållplatslägen med en hållplats på vardera sidan vägen. Tre ligger i Karlskoga kommun, två i
Lekebergs kommun.

- Ombyggnadsarbetena ska enligt entreprenören påbörjas kommande vecka, säger Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun. Avsikten är att samtliga hållplatser ska vara klara till julhelgen.

Samtliga kvarvarande hållplatser, från Lekhyttan fram till hållplatsen Sandbäcken norr
om Våtsjön, kommer få större eller mindre förbättringsåtgärder. Det mest omfattande arbetet kommer ske vid Villingsberg, på norra sidan E18 i riktning mot Karlskoga. Här kommer hållplatsläget att flytta ett stycke mot öster och avfarten till Villingsberg kommer också att förbättras.

- Så fort vi fick vetskap om att hållplatsen vid Villingsberg skulle stängas satte vi igång arbetet tillsammans med Trafikverket och Regionen för att hitta lösningar för att öppna den igen, säger Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. Villingsberg växer som arbetsplats och många nya villor är på gång i området, så det är mycket viktigt att kollektivtrafiken fungerar bra. Det är mycket glädjande att
ombyggnadsarbetet äntligen kan påbörjas.

När det gäller linjebussarna så är det Region Örebro län som ansvarar för trafiken.
- Vi på regionen är glada att stoppet i Villingsberg snart kan vara tillbaka i
tidtabellen, säger Mats Gunnarsson, regionråd, och vi återkommer med information
länge fram höst om när hållplatsen kan börja användas igen.

» Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2017-09-15