Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 november 2016 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun utvald till nationellt jämställdhetsprojekt

Karlskoga kommun är en av 15 kommuner i landet som valts ut att delta i ett projekt för utveckling av jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I projektet Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete
genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra.

Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön
och att kommunens resurser fördelas jämställt. Det här projektet hjälper
oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det
höjer kvaliteten i verksamheten, säger Sven-Olov Axelsson (S),
kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet härPDF

Uppdaterad 2016-11-14
Kontakt

Åsa Holmberg
Kvalitetsstrateg
Karlskoga kommun

0586-613 30
asa.holmberg@karlskoga.se