Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Våra värdeord

Våra värdeord är: öppenhet, nytänkande, respekt, enkelhet och helhetssyn.

Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande

 • Öppenhet och transparens – möjlighet till insyn, är grunden för tillit.
 • Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt.
 • Nytänkandet gör att vi ser möjligheter och skapar innovativa samarbeten.

Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld

 • Vi visar respekt för varandra och de vi möter ska känna sig sedda, trodda och respekterade.
 • Vi visar respekt för det uppdrag vi har och värnar om en hållbar utveckling.
 • Allas åsikter är av värde och beaktas innan beslut fattas.

Vårt arbetssätt präglas av enkelhet

 • Det är enkelt att ha med kommunens olika verksamheter och medarbetare att göra.
 • Vi använder effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder.
 • Vi uttrycker oss enkelt och har begripliga och effektiva beslutsprocesser.

Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

 • Varje ledare och medarbetare förstår hur man bidrar till helheten.
 • Vi utför vårt uppdrag med helhetens bästa för ögonen.
 • Tillsammans med karlskogaborna skapar vi en attraktiv livsmiljö.

Vision 2020

År 2020 är Karlskoga känt som möjligheternas stad, där du som enskild individ, oavsett bakgrund eller kön, kan göra skillnad, får lyckas och enkelt kan samverka med andra. Det finns en stark vi-anda mellan individer, aktörer och samhällets sektorer. Det är självklart att vi drar nytta av varandras styrkor och kompetenser. 

 Vill du vara med och förverkliga vår vision?

Inom Karlskoga kommun får du möjlighet att jobba i en spännande vardag med verksamheter som pågår dygnet runt, hela året. Oavsett om du arbetar med barn i förskolan, ger vård och trygghet åt äldre eller jobbar med projektledning inom IT så bidrar du till att göra Karlskoga till möjligheternas stad där det är bra att leva och bo.

Det är våra ledare och medarbetare som tillsammans skapar förutsättningar för att nå vår vision. Vi arbetar tillsammans med att driva processer som leder till förnyelse och förändring. Kanske bidrar det till att 9 av 10 medarbetare i kommunen tycker att man har ett meningsfullt arbete som man känner starkt engagemang för.

Uppdaterad 2018-04-09