Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Våra värdeord

Våra värdeord är: öppenhet, nytänkande, respekt, enkelhet och helhetssyn.

Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande

 • Öppenhet och transparens – möjlighet till insyn, är grunden för tillit.
 • Vi är öppna för nya idéer och arbetssätt.
 • Nytänkandet gör att vi ser möjligheter och skapar innovativa samarbeten.

Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld

 • Vi visar respekt för varandra och de vi möter ska känna sig sedda, trodda och respekterade.
 • Vi visar respekt för det uppdrag vi har och värnar om en hållbar utveckling.
 • Allas åsikter är av värde och beaktas innan beslut fattas.

Vårt arbetssätt präglas av enkelhet

 • Det är enkelt att ha med kommunens olika verksamheter och medarbetare att göra.
 • Vi använder effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder.
 • Vi uttrycker oss enkelt och har begripliga och effektiva beslutsprocesser.

Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

 • Varje ledare och medarbetare förstår hur man bidrar till helheten.
 • Vi utför vårt uppdrag med helhetens bästa för ögonen.
 • Tillsammans med karlskogaborna skapar vi en attraktiv livsmiljö.
Uppdaterad 2020-04-21