Till Karlskogas startsida

I dag släpps de nya funktionerna i Edlevo, nu ska ni lägga till uppdaterade tider i appen

Från idag den 20 maj släpps flera nya funktioner i Edlevo appen.

From idag måndag 20 maj ska du som vårdnadshavare via Edlevo app:

  • Regelbundet lämna tider för barnschema (upp till 20 veckor åt gången)
  • Vårdnadshavare med delad plats lägger in eget schema
  • Anmäla frånvaro ledig/sjuk

Det saknas tider för barnschema när ni går in i appen så börja lägga in tider redan idag.

Observera att tider för barnschema ska uppdateras regelbundet. Påminnelse går ut automatiskt när schemat behöver uppdateras. Det är viktigt att du som vårdnadshavare lämnar korrekta tider i appen så att personalen kan planera verksamheten.

Inför studiedagar, kompetensutvecklingsdagar och lov gäller andra spärrtider för schemaändringar som ni kommer att bli informerade om.

Personal i förskola och fritidshem checkar in och checkar ut barn digitalt i Edlevo via Ipad eller telefon.

Förskola

Förändringar i ett schema kan göras 5 dagar i förväg. Kontakta personal via sms eller telefon för ändringar med kort varsel.

OBS! Måndag den 27 maj är en stängd dag. Frånvaroanmälan görs vi appen och sjukdomsorsak meddelas till förskolan via sms eller telefonkontakt.

Fritids

Förändringar av tider kan göras samma dag.

En lovplanering inför sommaren publiceras i appen som ska besvaras senast torsdag 30 maj.

Edlevo app

Edlevo appen hittar du där du laddar ner appar.

Mer information om Edlevo följer löpande på Karlskoga kommuns hemsida.