Till Karlskogas startsida

Underrättelse om antagande för detaljplan för Frökenborg

Ärendenummer: SBN 2021-00017

Detaljplanens status - Antagen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-06-11 § 95 att anta detaljplan för Frökenborg.

Beslutsprotokoll och planhandlingar är publicerade under perioden 19 juni - 10 juli 2024.

Här kan du ta del av detaljplanen, beslutsprotokoll och information om hur du överklagar detaljplanen.

Förvaring av handlingar

Samhälle och Serviceförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35

Information om överklagan av kommunala beslut

Läs mer här om hur du överklagar kommunala beslut.