Till Karlskogas startsida

Underrättelse om antagande för ändring av områdesbestämmelser - Nobelverken

Ärendenummer: SBN 2016-00382

Områdesbestämmelser status - Antagen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-06-11 § 94 att anta ändring av områdesbestämmelser - Nobelverken.

Läs mer om områdesbestämmelserna och hur man överklagar här.

Anslagningstid

Beslutsprotokoll och planhandlingar är publicerade under perioden 19 juni - 10 juli 2024.

Förvaring

Samhälle- och Serviceförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35

Information om överklagan av kommunala beslut

Läs mer här om hur du överklagar kommunala beslut.