Till Karlskogas startsida

Trygghetsundersökning 2024

En hand som håller i en mobiltelefon, på skärmen visas ett sms med länk till trygghetsundersökningen.

I sms:et finns en länk för att delta i undersökningen. Den ska starta med "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en bokstavs- och sifferkombination som är unik för varje mottagare.

Mellan 3 - 17 juni genomför Karlskoga kommun en trygghetsundersökning. Om du får ett meddelande till din telefon och blir inbjuden att delta, betyder det att du är en av de invånare i Karlskoga som har möjlighet att svara på enkäten.

Syftet med att genomföra en trygghetsundersökning är att ta reda på hur trygga eller otrygga karlskogaborna känner sig i sitt bostadsområde och om det finns viss platser där man känner sig särskilt otrygg. Resultatet av undersökningen kommer att användas som underlag när vi ska prioritera var vi ska göra trygghetsskapande insatser.

Vem kan delta i undersökningen?

Enkäten skickas ut till människor i Karlskoga som är mellan 16-84 år och som har valts ut slumpmässigt. Undersökningen pågår mellan 3-17 juni och de som kan delta får ett meddelande till sin telefon från avsändaren "Karlskoga" där det finns en länk till undersökningen.