Till Karlskogas startsida

Underrättelse om antagande - Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan Immetorp – Hyttfallet (ÄDP)

Ärendenummer: 2023-00184

Detaljplanens status - Antagen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-06-11 § 96 att anta ändring av detaljplan för Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan Immetorp – Hyttfallet (ÄDP).

Här kan du ta del av detaljplanen, beslutsprotokoll och information om hur du överklagar detaljplanen.

Anslagningstid

Beslutsprotokoll och planhandlingar är publicerade under perioden 19 juni - 10 juli 2024.

Förvaring av handlingar

Samhälle- och Serviceförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35

Information om överklagan av kommunala beslut

Läs mer här om hur du överklagar kommunala beslut.