Till Karlskogas startsida

Kungörelse om flyttat fordon

Här finns information om flyttade fordon. Har du frågor om detta? Kontakta Servicecenter.

Anslagningstid

Kungörelse om flyttat fordon anslås under perioden -

Förvaring av originalhandling

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35