Till Karlskogas startsida

Samhällsbyggnadsnämnden

Den

Justerat protokoll

Länk till nämndens protokoll 2024-04-16

Justering

Anslagningstid

Justerat protokoll anslås under perioden -

Förvaring

Samhälle- och Serviceförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.