Till Karlskogas startsida

Rådet för funktionshinderfrågor

Den

Anslagningstid

Justerat protokoll anslås under perioden -

Förvaring

Kommunledningskontoret, Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 2-4

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.