Till Karlskogas startsida

KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott)

Den

Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-03-20

Justering

Anslagningstid

Justerat protokoll anslås under perioden -

Förvaring

Kommunledningskontoret, Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 2-4

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.