Till Karlskogas startsida

Underrättelse om antagande för detaljplan för Karls-Åby 2:2 - del av Rinkvägen

Ärendenummer

SBN 2022-00079

Detaljplanens status - Antagen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-02-13 § 11 att anta detaljplan för Karls-Åby 2:2 - del av Rinkvägen.

Beslutsprotokoll och planhandlingar är publicerade under perioden 19 februari - 11 mars 2024.

Här kan du ta del av detaljplanen, beslutsprotokoll och information om hur du överklagar detaljplanen.

Förvaring av handlingar

Samhälle- och Serviceförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35

Information om överklagan av kommunala beslut

Läs mer här om hur du överklagar kommunala beslut.