Till Karlskogas startsida

Karlskoga klättrar i år igen, solklart bäst företagsklimat i regionen

Anna Posth, Näringslivschef Karlskoga kommun och Karl Hulterström regionchef Svenskt Näringsliv

Anna Posth, näringslivschef Karlskoga kommun och Karl Hulterström regionchef Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs årliga undersökning av kommuners företagsklimat är nu publicerad. I årets enkät uppnår Karlskoga ett resultat på 4,11, långt över Sverigemedel på 3,35.

Svenskt Näringsliv har sedan 2001 mätt företagsklimatet i landets 290 kommuner. Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen, där Karlskoga uppnår ett resultat på 4,11 vilket är solklart bäst i länet (länssnittet ligger på 3,31).

Diagram som visar Karlskogas resultat av företagsklimat genom åren

Diagrammet talar sitt tydliga språk och visar hur Karlskoga har förbättrat sig i rask takt de senaste åren. En stor del i det positiva resultatet menar Anna Posth, näringslivschef Karlskoga kommun, är näringslivstrategin som kommunen tillsammans med de lokala företagen beslutade om 2019.

Strategin är ingen kommunprodukt, vi har formulerat den tillsammans med vårt näringsliv. Det gör att vi hela tiden är relevanta för näringslivet i det arbete vi gör, och kan vara utvecklingsorienterade.

Vad gäller utveckling är kommunens prioriteringar kommande år att säkra kompetensförsörjningen för de lokala företagen. Anna berättar:

Vi måste fortsätta att positionera Karlskoga som en attraktiv stad där man vill arbeta och bo, och befästa Karlskoga som en högteknologisk stad så vi hjälper vår industri att attrahera rätt kompetens

I höst, närmare bestämt 25 september 2024, släpps Svenskt Näringslivs ranking för året som är baserad på resultatet i den här undersökningen. Tidigare har Karlskoga klättrat till plats 62 i Sverige (2023) från att ha placerat sig på plats 227 år 2019.

Vill du se hela rapporten hittar du den här: Enkätsvar Svenskt Näringsliv Karlskoga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlskoga har även blivit utvalda som ett gott kommunexemepel av Svenskt Näringsliv. Ta del av en artikel med Kommunstyrelsens ordförande, Tony Ring och näringslivshef Anna Posth. Du hittar artikeln här: Ny studie: Bättre företagsklimat följs av högre tillväxt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.