Till Karlskogas startsida

Dags för årets trygghetskampanj Snacka om trygghet

På måndag, 13 maj, startar trygghetskampanjen Snacka om trygghet i Karlskoga. Huvudsyftet med kampanjen är att föra dialog om tryggheten i Karlskoga och lyfta det löpande trygghetsarbetet. Under årets kampanj är fokus att berätta mer om det pågående trygghetsarbetet inom tre områden: bostad, trafik och evenemang.

Karlskoga är i grunden en trygg stad men vi kan och vill alltid bli bättre. Trygghetskampanjen Snacka om trygghet genomförs för fjärde året i rad av Karlskoga kommun tillsammans med Karlskogahem, Karlskoga Energi & Miljö, polis och räddningstjänst.

Trygghet inom bostad, trafik och evenemang

Under kampanjperioden lyfts olika exempel på hur Karlskoga arbetar med trygghetsfrågan, exempelvis genom samverkan mellan flera olika aktörer i kommunen. Fokus för årets kampanj är att berätta mer om det pågående trygghetsarbetet med fokus på tre områden: bostad, trafik och evenemang.

Under veckan kommer också två trygghetsvandringar att genomföras dit alla som vill är välkomna. Syftet med trygghetsvandringarna är att föra en dialog och utbyta tankar och idéer om tryggheten i ett område - vad som är bra idag och vad som skulle kunna göra det ännu bättre. Trygghetsvandringarna genomförs i södra Karlskoga och i Centrum/Näset-området.